VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hälso- och sjukvårdsavtalet - Avtalsutkast till bedömning av samtliga 50 parter i juni

Under april och maj månad har processledarna stött och blött avtalstexter i samarbete med politiska styrgruppen samt operativa ledningsgruppen och det närmar sig nu bedömning av avtalsutkastet. I början av juni får samtliga 50 parter tillgång till utkastet. Parallellt planeras det för implementeringsfasen med verktyg som ska göra avtalet lättillgängligt och begripligt.

Översynens arbetsprocess som pågått sedan slutet av 2015 rusar framåt och är nu i fasen för bedömning hos samtliga 50 parter; 49 kommuner i länet och Västra Götalandsregionen.
Sedan de fyra delprocessgruppernas rapporter presenterades för den politiska styrgruppen med positiv respons i mars har det hänt en del i kulisserna. På en workshop med arbetsgrupperna och operativa ledningsgruppen fördes diskussioner kring avtalets värdegrund, avtalsvård och uppföljning samt gemensamma utvecklingsområden. Resultatet från workshopen tillsammans med delprocessgruppernas rapporter, inspel från politiken samt tidigare insamlade synpunkter från vårdsamverkan har varit underlag för den framarbetning av avtalstexter som pågått i vår.

Utvecklingsområden
Eftersom hälso- och sjukvården är under ständig utveckling och förändring vill vi i avtalet förmedla att parterna behöver  samverka och driva utvecklingsarbete tillsammans. Därför lyfts några områden som parterna är överens om att bedriva utvecklingsarbete kring tillsammans.

Framåtsyftande avtal enligt politiken
Ett positivt och framåtsyftande avtal med lättöverskådlig struktur menade den politiska styrgruppen samt SRO när utkastet presenterades för dem i mitten av maj. SRO är även det politiska organ som föreslås ha hand om avtalet efter avtalsstart.

Tillämpningsanvisningar
Som en förlängning av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet ska tillämpningsanvisningar tas fram. Detta arbete genomförs som ett eget projekt under hösten och kommer bland annat innehålla patientfall som stöd för tolkning av avtalet.

Beslutsprocessen
I augusti sammanställs inkomna synpunkter från samtliga parter och eventuella justeringar i utkastet görs. Därefter påbörjas en beslutsprocess och om det nya avtalet godkänns av samtliga parter föreslås det börja gälla från och med den 1 april 2017.
Det nya avtalet blir ett huvudavtal med underavtal, så som överens-kommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Detta underavtal kommer ha samma giltighetstid som huvudavtalet och kommer också skickas ut på remiss till parterna i juni.

Tidslinje för översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet, här är vi nu!
KONTAKT

Sverker Andersson
Processledare för kommunerna, VästKom
sverker.andersson@vastkom.se
0709-11 90 06

Rose-Marie Nyborg
Processledare för Västra Götalandsregionen
rose-marie.nyborg@vgregion.se
0707-80 12 12

 

#HOSAVTALET

Använd gärna #hosavtalet vid spridning och diskussion i sociala medier.

 

 

DOKUMENT
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nyhetsbrev_HoS-avtal_jan 2016.pdf Pdf, 160 kB. 160 kB 2016-01-29 11.17
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb 2016.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2016-02-29 16.55
Nyhetsbrev_HoS-avtal_maj 2016.pdf Pdf, 468 kB. 468 kB 2016-05-24 14.03
Nyhetsbrev_HoS-avtal_oktober_2016.pdf Pdf, 725 kB. 725 kB 2016-10-12 13.57
Nyhetsbrev_HoS-avtal_december_2016.pdf Pdf, 376 kB. 376 kB 2016-12-02 13.32
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb_2017.pdf Pdf, 322 kB. 322 kB 2017-02-27 09.34

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad