VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

God nyhet för landets kommuner kring demensföreskrifter

Socialstyrelsen återkallar demensföreskrifterna. De nya föreskrifterna för bemanning på äldreboende senareläggas och kommer inte att träda i kraft 31 mars 2015.

Socialstyrelsen kommer att fatta beslut 27 januari 2015 om att föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska utgå. Bedömning görs också att datumet för ikraftträdande av de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram.

Ett eventuellt beslut om nya föreskrifter behöver regeringens godkännande.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad