VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Framgångsrikt samarbete om hjälpmedel fortsätter

Sedan 2015 har kommunerna och VGR gemensamt arbetat med hjälpmedelsförsörjningen i länet utifrån ett gemensamt samarbetsavtal. En utvärdering som gjordes under hösten 2016 visar att samarbetet har varit framgångsrikt såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Under januari 2017 har den Politiska beredningsgruppen, Samrådsorganet och VästKoms styrelse ställt sig bakom ett fortsatt samarbete och tecknande av ett nytt avtal. Under våren kommer beslut om det nya avtalet att tas inom VGR och i samtliga kommuner. Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober 2017.

Målet med samarbetsavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och huvudman. Utvärderingen visar att samarbetsavtalet har inneburit att priserna har sänkts med 74 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period när hjälpmedelsförsörjningen var upphandlad. Samtidigt har antalet uthyrda hjälpmedel ökat med 5,5 %. Hjälpmedelscentralen har för 2016 ett positivt resultat på 9,4 miljoner kronor. Hälften av pengarna kommer att betalas tillbaka till vårdgivarna och hälften kommer att utgöra en buffert för oförutsedda utgifter samt utvecklingskostnader inom ramen för avtalet.

Kontakt Anneli Bjerde

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad