VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Fortsatt införande av videomöte för samordnad vård- och omsorgsplanering under 2016

Alternativ mötesform införs för samordnad vård-och omsorgsplanering (SVPL), ett möte då sjukhus, kommun och primärvård deltar för att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivning.

Styrgrupp IT i Väst (SITIV) vars medlemmar representerar Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner beslutade 2014 om ett införande av distansmöte via video under 2015. Införandet påbörjades och fortsätter även under 2016. Nya utbildningstillfällen och uppföljning kommer att ske under första kvartalet 2016 i alla vårdsamverkansområden i Västra Götaland.

Ökad patientsäkerhet
Den nya alternativa mötesformen innebär en treparts-planering med sjukhus, kommun och primärvård via Microsoft Lync/Skype för företag. Patientsäkerheten ökar då primärvården, som tidigare endast i ringa omfattning deltagit i vårdplaneringsmöten, nu kan delta med hjälp av distansmöte via video. Mötesformen ger även närstående fler möjligheter till deltagande då de kan sitta med på exempelvis sjukhus, primärvård, kommun eller delta via egen dator.

Distansmöte via video, ny mötesform för samordnad vård- och omsorgsplanering införs 2015-2016.

 

Kontaktperson:
Lena Ahrnstedt Olsson
Operativ samordnare för införandet
av distansmöte via video i Västra Götaland
lena.s.ahrnstedt-olsson@vgregion.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad