VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional överenskommelse publiceras idag

Igår, den 2 juni, skickades förslagen till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal och överenskommelse psykiatri och missbruk ut till samtliga parter, Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner, för synpunktsrunda. Idag finns de att tillgå här på vastkom.se.

I augusti sammanställs inkomna synpunkter och eventuella justeringar i utkasten görs. Därefter påbörjas en beslutsprocess och om det nya avtalet godkänns av samtliga parter föreslås avtalet samt överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk börja gälla från och med den 1 april 2017.

Tydliggörande angående synpunktsrundan: Varje kommun ska endast inkomma med en synpunktsinlämning vardera via webbformuläret som skickats ut via kommunalförbunden. (När det gäller Göteborgs Stad kan de tio stadsdelarna lämna separata svar.)

 

KONTAKT

Sverker Andersson
Processledare för kommunerna, VästKom
sverker.andersson@vastkom.se
0709-11 90 06

Rose-Marie Nyborg
Processledare för Västra Götalandsregionen
rose-marie.nyborg@vgregion.se
0707-80 12 12

 

#HOSAVTALET

Använd gärna #hosavtalet vid spridning och diskussion i sociala medier.

 

 

DOKUMENT
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nyhetsbrev_HoS-avtal_jan 2016.pdf Pdf, 160 kB. 160 kB 2016-01-29 11.17
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb 2016.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2016-02-29 16.55
Nyhetsbrev_HoS-avtal_maj 2016.pdf Pdf, 468 kB. 468 kB 2016-05-24 14.03
Nyhetsbrev_HoS-avtal_oktober_2016.pdf Pdf, 725 kB. 725 kB 2016-10-12 13.57
Nyhetsbrev_HoS-avtal_december_2016.pdf Pdf, 376 kB. 376 kB 2016-12-02 13.32
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb_2017.pdf Pdf, 322 kB. 322 kB 2017-02-27 09.34

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad