VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2016

VästKoms styrelse lämnar årligen rekommendation till länets kommuner om ersättningar för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun än hemkommunen. Nu är 2016 års rekommendation lagd.

Styrelsen tog den 16 februari beslut om att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2016 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun.

Hemtjänst

Ersättningsnivån för 2016 rekommenderas till 383 kr per timma för biståndsbedömd hemtjänst. 2016 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,5 % jämfört med 2015. Höjningen följer Sveriges Kommuner och Landstings nationella kartläggning av timpriser för kommuner med LOV.

Hemsjukvård

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller fysioterapeut, rekommenderas kommunerna att under 2016 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, dvs. 570 kr per timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 595 kr per timma för behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut.

 

  1. Se VästKoms rekommendation för 2016 >>

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084