VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

En större tilltro till gemensam vårdplanering och SIP i nya Hälso- och sjukvårdsavtalet

Det menar Lasse Lindén, delprocessledare för delprocessgruppen Ansvar och Avvikelser.

Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland pågår och i dagarna lämnar de fyra delprocessgrupperna sina rapporter för vidare framarbetning av avtalsutkastet under mars och april. I senaste nyhetsbrevet om översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet finns nedan intervju med Lasse Lindén, delprocessledare för arbetsgruppen Ansvar och Avvikelser, publicerad.
Nyhetsbrevet i sin helhet finns som PDF här. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

När det gäller ansvarsfördelning hemsjukvård, kan du redan nu nämna någon stor skillnad mellan nuvarande avtal och kommande avtalsutkast?
– Ansvarsfördelningen kan vi inte göra så mycket åt eftersom utgångsläget är oförändrat, alltså ingen ytterligare skatteväxling. Men vi lägger en större tilltro till gemensam vårdplanering och samordnad individuell plan, SIP.

Delprocessgruppen har diskuterat att ta bort tidsaspekten i bedömning av hemsjukvård för att minimera tolkningsmöjligheter, berätta mer.
– Vi fokuserar på ett förtydligande gällande vem som ska få kommunal hemsjukvård och när. Istället för att tala om ”varaktigt behov” och ”insatser över tid” vill vi ha in principer som stöd för beslut om hemsjukvård. Det handlar kort och gott om att förlita sig till den gemensamma vårdplaneringen.

Hur kan kommande avtal säkerställa kunskapsöverföring till kommunerna gällande avancerad specialiserad hälso- och sjukvård?
– Vårdplanering och SIP. Tydliggöra regionens ansvar för att den man ”släpper ut” till hemsjukvården får erforderlig vård. Ansvaret för hand-ledning och kompetensöverföring till hemsjukvården bör förtydligas.

En framtida organisering för avvikelsehantering, hur kan det se ut?
 – Ett gemensamt system för detta är något vi måste sträva mot. Särskilt avsatta resurser som kan jobba med att följa upp avvikelserna och framför allt förbättringar. Men i första hand måste vi se till att avvikelserna blir färre. Avvikelser från överenskommelser måste kännas hos den part som inte följer regelsystemet.

 


Foto: Lasse Lindén
SIP som verktyg.
KONTAKT

Sverker Andersson
Processledare för kommunerna, VästKom
sverker.andersson@vastkom.se
0709-11 90 06

Rose-Marie Nyborg
Processledare för Västra Götalandsregionen
rose-marie.nyborg@vgregion.se
0707-80 12 12

 

#HOSAVTALET

Använd gärna #hosavtalet vid spridning och diskussion i sociala medier.

 

 

DOKUMENT
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nyhetsbrev_HoS-avtal_jan 2016.pdf Pdf, 160 kB. 160 kB 2016-01-29 11.17
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb 2016.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2016-02-29 16.55
Nyhetsbrev_HoS-avtal_maj 2016.pdf Pdf, 468 kB. 468 kB 2016-05-24 14.03
Nyhetsbrev_HoS-avtal_oktober_2016.pdf Pdf, 725 kB. 725 kB 2016-10-12 13.57
Nyhetsbrev_HoS-avtal_december_2016.pdf Pdf, 376 kB. 376 kB 2016-12-02 13.32
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb_2017.pdf Pdf, 322 kB. 322 kB 2017-02-27 09.34

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad