VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Elevens hälsa i fokus - regiongemensam databas

Projektet Elevens Hälsa i Fokus arbetar för att det ska bli möjligt att jämföra och analysera data om elevers hälsa under skolåren i hela Västra Götaland. Under 2018 har projektet besökt förvaltnings-, skol- och kommunledningar i Västra Götalands 49 kommuner för att berätta om projektet. Fortsatt dialog och förankring kommer ske under 2019.

Idag saknas ett gemensamt system för att följa barns och ungas hälsa i Västra Götaland. Skolorna i länets 49 kommuner samlar information om elevers hälsa i samband med de hälsosamtal som genomförs i årskurs 4, 8 och första året på gymnasiet. Det sker dock på olika sätt, utifrån olika mallar/enkäter och informationen lagras lokalt. Därmed finns ingen möjlighet att jämföra och analysera data om elevers hälsa under skolåren, vare sig mellan kommuner eller över tid. Av detta skäl startades projektet ”Elevens Hälsa i Fokus” 2013.

Syftet är att med en regiongemensam enkät och databas få en fördjupad kunskap om barn och ungas hälsa över tid och mellan länets kommuner, vilket möjliggör behovsbaserade insatser.

Den regiongemensamma elevhälsoenkäten är framtagen på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté i samarbete med representanter för den medicinska elevhälsan i kommunen.

Se enkäterna och följ arbetet med digitaliseringen av enkäten på: www.vgregion.se/elevenshalsaifokus Länk till annan webbplats.

Kontakt Karl Fors

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad