VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Egentester av medarbetare som misstänker smitta av Covid-19 utökas till medarbetare inom samhällsviktig verksamhet inom kommunal verksamhet (Prioritering 3)

Bakgrund

Egentest på luftvägsinfekterade medarbetare kan göras för att säkerställa om man har Covid-19 eller inte. Egentest är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Egentest av Covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behovet av bemanning. Motivet till provtagning är att möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för strategiskt utvalda verksamheter. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Covid-19 är en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och därmed anmälningspliktig. Det innebär att vid ett positivt svar måste den personen följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Medarbetaren får information kring åtgärderna i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad som vid positivt svar skickas ut till sin mobil via direkttest.se

Utökning av egentester till samhällsviktig verksamhet

I Västra Götaland har vi nu utarbetat ett arbetssätt mellan kommunerna inom Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen för genomförandet av egentester. Det tas nu ca 400 tester/dag. Arbetet har blivit uppmärksammat som ett gott exempel av både Folkhälsomyndigheten och Socialminister Lena Hallengren. Inom kommunerna finns redan nu en väl fungerande struktur för egentester inom vård- och omsorgsområdet och vårt förslag är att nu utvidga egentesterna till samhällskritiska verksamheter inom den kommunala verksamheten.

Som stöd i er bedömning har MSB tagit fram ett dokument, klicka på länken nedan:

Genomförande

På samma sätt som nuvarande egentestorganisation inom vård och omsorg samt socialtjänst ansvarar ni för att uppdatera er lokala rutin samt facklig förankring. Närmaste chef ansvarar för att rutinen är känd och följs av medarbetare.

Västra Götalandsregionen ansvarar för att laboratorieanmälan utförs vid positivt resultat enligt smittskyddslagen. Smittskydd informeras automatiskt via systemet för laboratorieanmälan där det ska framgå att det positiva provet är från personal i kommunal vård samt arbetsplats. VGR ansvarar för provtagningsmaterial, information via direkttest.se, analys och upphämtning av egentester. Respektive organisation tar sina kostnader.

Så snart ni är klara i planeringen för att utöka egentesterna till medarbetare inom samhällsviktig verksamhet i er kommun/stadsdel, meddela er delregionala samordnare för egentester så säkerställer vi uppstarten.

Delregionala Samordnare egentester medarbetare Covid-19

Södra Älvsborg Helen Nordling - helen.nordling@borasregionen.se
Skaraborg Malin Swärd - malin.sward@skaraborg.se
Samverkan i Göteborgsområdet Björn Gunnarsson - bjorn.gunnarsson@norrahisingen.goteborg.se
Göteborgs stad Mona Lundahl Davies - mona.lundahl.davies@stadshuset.goteborg.se
SAMLA Lena Arvidsson - lena.arvidsson@vgregion.se
SIMBA Maria Ljung - maria.ljung@goteborgsregionen.se
Fyrbodal Annica Johansson - annica.johansson@fyrbodal.se

 

 

För kontakt och frågor

Jeanette Andersson - jeanette.andersson@vastkom.se, regional samordnare VästKom

Anne-Marie Svensson - anne-marie.v.svensson@vgregion.se, regional samordnare VGR

Senast publicerad