VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dialog om God och nära vård ur kommunperspektiv

"Det är helt avgörande att samverkan är på plats, för att vi ska klara den sömlösa vården", betonade Anna Nergårdh som är regeringens särskilda utredare i sin presentation inför drygt 100 deltagare på konferensen God och Nära vård ur kommunperspektiv, torsdag 11 januari på Dahlheimers hus i Göteborg. Emma Spak, SKL:s samordnare för nära vård menade att SKL måste hjälpa till att riva barriärer mellan landsting och kommuner.

Den färdplan som tagits fram i utredningens första delbetänkande har fokus på att gå från akutsjukhus till nära vård och att år 2027 vara framme vid en ny organisering med primärvården som bas och som tydligt utgår från patienternas behov.

Emma Spak talade också om vikten av att sätta patienten i centrum, att egenvård är den allra mest nära vården och att preventiva åtgärder är det mest effektiva. Hon gav också exempel på hur förändringen måste göras av medarbetarna med stöd av modigt ledarskap. Hon varnade för att stanna vid medias bild av ”primärvård i kris”, att vi måste tro att det möjligt – det är då det går att göra omställningen, i små steg på väg mot det gemensamma målet.

Kompetensförsörjning är också en viktig del, påpekade Anna Nergårdh: ”Det krävs en strukturförändring för att både rekrytera och behålla allmänläkarna.”

Frågor från åhörarna handlade i flera fall om hur kommunerna finns med i utredningen och i SKL:s arbete med nära vård. Anna Nergårdh svarade bland annat att 25% av vården bedrivs i kommunal regi och att det självklart beaktas. Emma Spak berättade att kommunrepresentanter finns med i den arbetsgrupp som håller på att skapas för hennes uppdrag.

Konferensen som ordnades av VästKom samlade verksamhetschefer, MAS:ar, processledare och ett par politiker från kommunerna i VG samt några representanter för regionen, t.ex. inom primärvården. Anna Nergårdh och Emma Spak berättade om sina uppdrag och deltagarna fick tillfälle att diskutera och lämna input till deras arbete. Kommentarerna kommer att sammanställas och skickas till utredarna samt publiceras på VästKoms hemsida.

Emma Spak, Anna Nergårdh och Thomas Jungbeck

Emma Spak, SKL, Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare och Thomas Jungbeck, direktör på Västkom - på konferensen God och nära vård ur ett kommunperspektiv.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad