VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dialogmöte Framtidens Vårdinformationsmiljö

För en tid sedan erbjöds kommunerna I Västra Götaland att delta i en upphandling som genomförs inom ramen för "Framtidens vårdinformationsmiljö" av Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att åstadkomma informationsdelning inom vård och omsorg med individen i centrum. Upphandlingen syftar till att kunna dokumentera HSL-information (Hälso och sjukvårdslagen), som är en del av programmets målbild för Vård och omsorg, som då också inkluderar SoL (socialtjänstlagen).

I praktiken innebär det att det kommande "kärnssystemet" behöver kunna utbyta information med exempelvis kommunala dokumentationssystem för att morsvara programmets mål.

Den 15 december genomförs ett dialogmöte i frågan. De kommuner som valt att delta i upphandlingen via option är inbjudna. Andra kommuner och medarbetare som vill engagera sig i frågan är också välkomna att delta.

Västra Götalandsregionen kommer närvara på mötet och ge information om nuläget.

 

Tid och plats

GR-konferens Länk till annan webbplats.

15 december, 10.00-12.00

Anmälan sker till:
Karl Fors
Karl.fors@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad