VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Deltagande i upphandling av webbutbildning i palliativ vård?

Påminnelse efter tidigare utskick från kommunalförbunden om att Västra Götalandsregionen erbjuder kommunerna i länet deltagande i samordnad upphandling av gemensam kostnadsfri webbutbildning kring god vård vid livets slut.

Bakgrunden är Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller rekommendationer om att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda fortbildning och handledning i palliativ vård till personal inom vård och omsorg, i syfte att lindra symtom och främja livskvalitet hos patienter i livets slutskede.

VGR önskar svar om medverkan före den 10 april 2015 (OBS! Nytt datum!)

Läs mer:

Information om webbutbildningen >> Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster.
Inbjudan med fullmakt för deltagande >> Pdf, 193 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor kan besvaras av VGR:s projektledare

Carina Mannefred                                    Jessica Mellquist
070 606 7000                                           076 213 2000


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad