VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Byt perspektiv.
Från vårdgivare till individ.

Ditt eller mitt ansvar? Vem betalar? Det är tyvärr förekommande tvistefrågor när hälso- och sjukvårdsansvaret för en enskild patient eller brukare diskuteras mellan landsting och kommun i Västra Götaland. Vårt nya hälso- och sjukvårdsavtal ska stödja och underlätta samverkan och åtta vägledande patientfall ska hjälpa oss byta perspektiv.

Se filmen: Byt perspektiv. Från vårdgivare till individ.

Mindre än en vecka till avtalsstart den 1 april och det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal och tillämpningsanvisningar finns redan nu att ta del av på webben, www.vgregion.se/hosavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsanvisningarna i form av åtta vägledande patientfall ska underlätta den praktiska tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. Patientfallen är tänkta att användas som diskussionsunderlag och utbildningsmaterial för medarbetare och chefer i samverkan. I varje patientfall beskrivs ett scenario med efterföljande vägskäl för beslut och samtliga patientfall genomsyras av avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens perspektiv är i centrum.

 

Den 6 april 2017 kommer webbsidan www.vgregion.se/hosavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att byta kostym då Västra Götalandsregionens nya webbplats publiceras.
Då kommer en webbaserad version av patientfallen lanseras där, och även
själva avtalet kommer då finnas tillgängligt i en webbversion.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad