VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Avtalsmall för tecknande av IVPA-avtal i Västra Götaland

VästKoms styrelse har ställt sig bakom och rekommenderar en gemensam mall för avtal kring IVPA-insatser (I Väntan På Ambulans).

Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och VästKom (SRO) gav 27 september 2013 parterna i uppdrag att utreda förutsättningarna för en regiongemensam modell för IVPA i syfte att säkerställa en effektiv och jämlik vård avseende livräddande insatser. IVPA regleras i Ambulansförordningen (SOSFS 2009:10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och innebär att räddningstjänsten och ambulanssjukvården samverkar om bl.a. insatser vid hjärtstopp.

Utifrån detta har en arbetsgrupp med företrädare för kommunernas räddningstjänster, VästKom, ambulanssjukvården, hälso- och sjukvårdsavdelningen och prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum tagit fram ett förslag till avtalsmall för IVPA-insatser i Västra Götaland samt en rapport.

VästKoms styrelse beslutade den 3 mars att rekommendera länets kommuner att, om avtal med Västra Götalandsregionens ambulanssjukvård om IVPA ska tecknas, använda den framtagna avtalsmallen för IVPA.

Kommunerna i länet kommer under mars att få information om avtalsmallen för IVPA, ersättningsmodell m.m. via sina kommunalförbund.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad