VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Även VästKoms styrelse ställde sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

Ännu ett steg är taget i beslutsprocessen kring nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. VästKoms styrelse ställde sig den 6 december bakom förslaget och därmed kan kommunalförbunden rekommendera de 49 kommunerna i länet att ställa sig bakom förslaget.

Den fortsatta beslutsprocessen

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen är nu i 50 parallella beslutsprocesser efter beslut i det politiska samrådsorganet, SRO, den 25 november. Kommunernas fortsatta beslutsprocess startade med att VästKoms styrelse behandlade ärendet den 6 december innan de fyra kommunalförbunden i sin tur kan rekommendera samtliga kommuner att ställa sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt underavtal Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Varje kommun ska därefter besluta i respektive kommunfullmäktige.
Västra Götalandsregionens fortsatta beslutsprocess startar med Regionstyrelsens MBL den 5 december, beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tas den 19 december för att sedan beslutas i Regionstyrelsen den 17 januari och i Regionfullmäktige den 31 januari.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad