VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Att ta emot nationella riktlinjer och andra nationella stöddokument i Västra Götaland

Den 24 februari genomfördes en workshop om regionala samverkans- och stödstrukturer för gemensam kunskapsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Workshopens resultat och hur den förberetts finns presenterad i denna rapport Pdf, 637 kB.

Kontakt Anneli Bjerde

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad