VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Arbetet med ett nytt samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning startar!

Tisdagen den 24 juni sammanträdde VästKoms arbetsutskott och Samrådsorganet med VGR och där det konstaterades att samtliga kommuner som inkommit med svar (47 st) på VästKoms fråga om alternativ för det fortsatta arbetet, har beslutat att förorda att ett nytt avtal träffas med VGR. Samrådsorganet beslutade att uppdra till Gert-Inge Andersson och Jonas Ransgård att fatta beslut om en uppdragshandling för arbetet. Uppdragshandlingen kommer att tas fram omgående och ställas till VästKoms kansli och Regionkansliet.

Det fortsatta arbetet kommer i huvudsak att bedrivas inom ramen för de befintliga samverkansorgan som finns mellan VGR och kommunerna. Det kommer också att tillskapas några särskilda arbetsgrupper för mer specifika utredningsuppdrag kring t.ex. ekonomi och juridik. Målet är att ha ett nytt avtalsförslag framme till årsskiftet 2014-2015.

VästKoms och VGR:s företrädare i Samrådsorganet ser mycket positivt på det fortsatta samarbetet och menar att det kommer att bedrivas i förtrolig anda och med tillit till varandra till gagn för invånarna i Västra Götaland.

Kontakta Thomas Jungbeck eller Pär Levander om du har frågor.


Prenumeration

Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad