VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Aktuellt om samverkansstrukturen mellan VGK och VGR

Processen kring samverkanstrukturen i hälso- och sjukvårdsfrågor mellan huvudmännen är under fortsatt beredning. Läs mer här!

Under våren 2015 har samverkansstrukturen mellan VGK och VGR utretts för att bättre motsvara huvudmännens behov av regional samverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor. Till LiSA-gruppens möte den 18 maj lämnades rapport samt missiv med förslag till förändringar. Vid mötet bordlades dock flertalet förslag för att avhandlas igen under kommande möte i oktober.

Ta del av materialet till LiSA-gruppen här:

Rapport>> Pdf, 538 kB.

Missiv och förslag>> Pdf, 303 kB.

De förslag som kommer att utredas ytterligare är förslagen 1-5, 9 och 11-12. Vad gäller förslag nr 6 som avser länssamverkansgrupp psykiatri/missbruk blev beslutet att gruppen blir vilande i avvaktan på slutligt beslut. Förslag 7 och 8 godkändes. Förslag 10 kommer att omhändertas av VGR vad gäller att se över uppdrag och finansiering.

Har du frågor är du välkommen att kontakt Malin Camper, länssamordnare, på telefon: 0706-170879 eller via mail: malin.camper@vastkom.se


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad