VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Aktuellt om Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Processen för utveckling av ett nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna  och Västra Götalandsregionen har förändrats något mot tidigare. 

Nuvarande avtal gäller till den 31 mars 2016. Ett nytt avtal avses ta vid från den 1 april 2016. Då det i sista stund har inkommit synpunkter från huvudmännen om avtalets innehåll har VästKom i samråd med VGR beslutat att förlänga nuvarande avtal med ett år till den 31 mars 2017. Avtalet kan då sägas upp senast den 31 mars 2016 till att upphöra den 31 mars 2017.

Processen för ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal påbörjas som planerat nu under våren och ett förslag till avtal ska presenteras för parterna i november 2015. Därefter finns det flera olika scenarion beroende på hur nära eller hur långt parterna står från varandra i fråga om avtalsinnehåll m.m.

VästKom har uppdraget att leda förhandlingsarbetet för kommunkollektivet. En förhandlingsgrupp finns och som för kommunernas del består av Pär Levander, utvecklingsstrateg på VästKom, Elisabeth Jonsson, handläggare på Boråsregionens kommunalförbund, Helena Mårdstam, chef inom socialpsykiatrin i Trollhättan stad, Petra Nydahl, MAR i SDF Lundby och SDF Västra Hisingen och Idalena Svensson, planeringsledare på Stadsledningskontoret i Göteborgs stad. Förhandlingsgruppen möter VGR:s företrädare i direkta överläggningar om Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Förutom förhandlingsgruppen har de fyra kommunalförbunden och Göteborgs stad utsett vardera två representanter till en referensgrupp. Dialog med samtliga kommuner kommer dessutom att ske via kommunalförbundens nätverk för socialchefer och MAS:ar.

Avstämningar kring överläggningsarbetet kommer ske via kommunalförbunden och VästKoms styrelse.

Har du frågor kring arbetet med framtagande av nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan huvudmännen är du välkommen att kontakta VästKoms utvecklingsstrateg Pär Levander eller VästKoms direktör Thomas Jungbeck.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad