VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

2016-års ersättningsbelopp för utskrivningsklara patienter i Västra Götaland

Regeringen har fattat beslut om vilket belopp som ska gälla för utskrivningsklara patienter 2016. För Västra Götalands del är beloppet 4 085 kr/dygn. En ökning med 3,2 % jämfört med 2015.

Vid regionbildningen 1999 kom man överens om att kommunerna skulle betala ett och samma belopp för utskrivningsklara patienter, oavsett om patienten kom från somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk vård. Beloppet redovisades till regeringen som i SFS 1998:1632 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. angav beloppet i tabellen för ”psykiatrisk vård”.

Med anledning av nya regler för kommunalt betalningsansvar beslutade regeringen 2004 att beloppet 2 671 kr/dygn skulle gälla för samtliga landsting/regioner i Sverige. Som en följd av detta ändrades förordningen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso-och sjukvård (SFS 1991:1278 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) fr o m 1 januari 2004, vilket innebar att förutom den årliga uppräkningen av ersättningsbeloppen, så jämställdes ersättningsprinciperna för psykiatrisk vård med somatisk vård utifrån en genomsnittskostnad per landsting.

Regeringen fattar årligen beslut om vilka belopp som ska gälla och för Västra Götalands del gäller beloppet 4 085 kr/dag enligt SFS 2015:752 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VästKom har, via de fyra kommunalförbunden, informerat om det nya beloppet till ansvariga förvaltningschefer och MAS:ar.

Läs mer på "Samordnad vård- och omsorgsplanering"


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad