VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

  • Nya kunskapsrådet sjösatt!

    Kunskapsrådet 2020 Den 27 februari träffades det nya kunskapsrådet för en gemensam kick-off och uppstart. Rådet är sammansatt av deltagare från både kommunerna och regionen och har i uppdrag att bygga upp en struktur fö...
    Läs mer

  • Gemensam färdplan för Nära vård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

    Vid det politiska samrådsorganets, SRO:s möte den 1 november 2019 fick Ann Söderström (Västra Götalandsregionen) och Ann-Charlotte Järnström (VästKom) i uppdrag att ta fram en målbild och en färdplan ...
    Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad