VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

 • Nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna 2018–2022
  VästKoms styrelse ställde sig bakom ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna, på det senaste styrelsemötet den 10 oktober. Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland.
  Läs mer

 • Nytt samarbetsavtal för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
  VästKoms styrelse ställde sig den 10 oktober bakom ett nytt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktlon.
  Läs mer

 • Hjälpmedel: nytt samarbetsavtal & utökad jour
  Ett nytt avtal om försörjning av personliga hjälpmedel, mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, gäller från 1 oktober. Avtalet innebär att Hjälpmedelscentralen fortsätter sköta försörjni...
  Läs mer

 • Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland beslutad
  Styrgrupp psykisk hälsa fattade beslut om Handlingsplan för psykisk hälsa den 2 oktober 2017. Därefter har även Vårdsamverkan Västra Götaland ställt sig bakom handlingsplanen, den 5 oktober. Nu går pr...
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad