VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

 • Byt perspektiv.
  Från vårdgivare till individ.

  Ditt eller mitt ansvar? Vem betalar? Det är tyvärr förekommande tvistefrågor när hälso- och sjukvårdsansvaret för en enskild patient eller brukare diskuteras mellan landsting och kommun i Västra Götal...
  Läs mer

 • Hemtjänst och hemsjukvård 2017 i annan kommun
  Styrelsen rekommenderar kommunerna i VG att följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemjänst och hemsjukvård i annan kommun 2017.
  Läs mer

 • Att ta emot nationella riktlinjer och andra nationella stöddokument i Västra Götaland
  Den 24 februari genomfördes en workshop om regionala samverkans- och stödstrukturer för gemensam kunskapsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.Workshopens resultat och hur d...
  Läs mer

 • Hälso- och sjukvårdsavtalets vägledande patientfall publicerade
  Vägledande patientfall för stöd i den praktiska tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet. För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall g...
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad