VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

 • Youtube-film om samordnad vård- och omsorgsplanering via Skype
  Är du nyfiken på hur ni i er kommun kan använda er av Skype för vårdplaneringar på distans ihop med sjukhus och primärvård? Kolla då in den nya filmen om samordnad vård- och omsorgsplanering på Youtub...
  Läs mer

 • Även VästKoms styrelse ställde sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
  Ännu ett steg är taget i beslutsprocessen kring nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. VästKoms styrelse ställde sig den 6 december bakom förslaget och därmed kan kommunalförbunden rekommen...
  Läs mer

 • Dialogmöte Framtidens Vårdinformationsmiljö
  För en tid sedan erbjöds kommunerna I Västra Götaland att delta i en upphandling som genomförs inom ramen för "Framtidens vårdinformationsmiljö" av Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att åstadkom...
  Läs mer

 • Det politiska samrådsorganet, SRO,  ställer sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
  Den 25 november startade beslutsprocessen hos 50 parter då den politiska  styrgruppen för översynen samt det politiska samrådsorganet, SRO, mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ställde sig bako...
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad