VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

  • Nyhetsbrev 4 - Samarbetsavtal hjälpmedel

    Ta del av nyhetsbrev om samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel från 1 oktober 2015
    Läs mer

  • Process för översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet
    Lägesrapport om arbetsprocessen för framtagande av nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGK och VGR

    Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad