VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

  • Ta del av verktygen för SIP!
    Arbetet med länsgemensamt material för SIP pågår för fullt! Nu finns riktlinjer, blanketter och annat material på VästKoms hemsida. Ta del av materialet här!
    Läs mer

  • Aktuellt om Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
    Processen för utveckling av ett nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna  och Västra Götalandsregionen har förändrats något mot tidigare. 

    Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad