VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

 • Deltagande i upphandling av webbutbildning i palliativ vård?
  Påminnelse efter tidigare utskick från kommunalförbunden om att Västra Götalandsregionen erbjuder kommunerna i länet deltagande i samordnad upphandling av gemensam kostnadsfri webbutbildning kring god...
  Läs mer

 • Hälso- och sjukvårdsavtalet direkt!
  Behöver du snabbt komma åt information som handlar om Hälso- och sjukvårdsavtalet och hälso- och sjukvårdsansvaret? Nu är det lättare att hitta på VästKoms hemsida.

  Läs mer

 • Process för översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i VG
  VästKom och Regionkansliet har samlat in synpunkter från huvudmännen inför den fortsatta processen med översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
  Läs mer

 • Avtalsmall för tecknande av IVPA-avtal i Västra Götaland
  VästKoms styrelse har ställt sig bakom och rekommenderar en gemensam mall för avtal kring IVPA-insatser (I Väntan På Ambulans ).

  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad