VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

 • Kunskapsstyrning i samverkan inom psykisk hälsa
  Inom ramen för kunskapsstyrning i samverkan och det interimistiska kunskapsråd som startats har tjänstepersoner från kommunsidan utsetts för att ingå i arbetsgrupper inom programområdet psykisk hälsa.
  Läs mer

 • Inbjudan till Esthers digitala släktträff 2020!
  Den 3 december 2020 klockan 13.00-16.00
  En kostnadsfri konferens Digitalt via Zoom

  Läs mer

 • Riktlinje om liggande transporter, gällande patienter som vårdas i livets slut

  Riktlinje om liggande sjuktransporter mellan kommunala adresser, gällande för patienter som vårdas i livets slut, för Västra Götalandsregionen och kommunerna inom Västra Götalands län.
  Läs mer

 • Inbjudan till Chefsforum - Kvinnofrid

  Läs mer

 • Kunskapstyrning i samverkan
  Läs mer

 • Information till förskola, skola och högre utbildning
  Läs mer

 • Inbjudan till Esthers digitala släktträff 2020!
  Den 3 december 2020 klockan 13.00-16.00
  En kostnadsfri konferens Digitalt via Zoom

  Läs mer

 • Resursfordon för hemtransport av brukare i dagverksamhet som uppvisar symptom under vistelse i verksamheten
  Resenärer som uppvisar symptom kan och ska inte resa med den särskilda kollektivtrafiken, detta för att minimera risken för smittspridning till andra som är i behov av dag- och omsorgsresor, färdtjäns...
  Läs mer

 • Egentester av medarbetare som misstänker smitta av Covid-19 utökas till medarbetare inom samhällsviktig verksamhet inom kommunal verksamhet (Prioritering 3)
  Bakgrund Egentest på luftvägsinfekterade medarbetare kan göras för att säkerställa om man har Covid-19 eller inte. Egentest är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Egentes...
  Läs mer

 • Med anledning av Corona-viruset och samverkan mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen
  I Västra Götaland har vi sedan länge en etablerad samverkansstruktur mellan kommunerna och VGR.Detta har bidragit till att vi snabbt och effektivt har kunnat ta tag och samarbeta kring viktiga frågor ...
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084