VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vi söker projektledare för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Inom framtidens vårdinformationsmiljö har kommunerna i länet tillsammans med Västra Götalandsregionen ingått ett samarbete och upphandlat en lösning som ska motsvara nutida och framtida krav på hälso- och sjukvården. Vi söker nu en projektledare som kan leda arbetet för kommunerna med att designa och implementera lösningen.

Välkommen med din ansökan!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad