VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vilka verksamhetssystem använder kommunerna i Västra Götaland?

Genom att kartlägga kommunernas bas- och verksamhetssytem har vi nu även visualiserat resultatet på kartor. Tanken är att det ska vara enkelt för kommunerna att få en överblick över vilka kommuner som använder samma system som de själva.

I kartläggningen har totalt 47 av 49 kommuner deltagit. De vanligaste bas- och verksamhetssystemen har kartlagts inom totalt 13 verksamhetsområden. Kartläggningen omfattar även frågor kring e-arkiv, e-tjänster och e-hälsa.

Målet är att öka samverkan mellan kommunerna.

Du måste logga in för att kunna se kartorna och resultatet av kartläggningen. Har du inte inloggningsuppgifter hör du av dig till din e-samordnare. Vi hjälper dig gärna att sammanställa svar från kartläggningen om det är något som du vill få fram.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad