VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VGR startar om upphandling för framtidens vårdinformationsmiljö - FVM

Den pågående upphandlingen av ett nytt kärnsystem i programmet framtidens vårdinformationsmiljö har avbrutits och en ny ansökningsinbjudan kommer att tas fram och skickas ut.

Anledningen är på grund av bristande konkurrens. Detta innebär att den fullmakt som undertecknats av de 21 deltagande kommuner har upphört att gälla.

Alla 49 kommuner kommer erbjudas att skriva på ny fullmakt till option. Information och erbjudande kommer skickas ut till kommunerna inom kort.

Tidsplanen avses inte ändras. Detta kan innebära att kommunerna kommer få väldigt kort om tid för att hantera erbjudandet.

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen:

http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/for-fa-tillfredsstallande-ansokningar-i-upphandling-gallande-framtidens-vardinformationsmiljo,c2207112 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad