VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKom startar utbildningspaket om EUs nya dataskyddsförordning

Under 2016 erbjuder VästKom ett utbildningspaket om EUs nya dataskyddsförordning fördelat på tre utbildningstillfällen. Först ut är en informationsdag den 1 juni som ska ge dig svar på några av de många frågor som uppstår kring den nya dataskyddsförordningen och hur kommunerna påverkas.

1 juni 2016: EUs nya dataskyddsförordning

Agnes Hammarstrand, IT-advokat expert på dataskyddsfrågor informerar om bakgrund med fokus på nuvarande och kommande lagstiftning utifrån dataskyddsförordningen.

Eva-Maria Broberg och Lisa Johansson från Datainspektionen, talar övergripande om förordningen samt datainspektionens roll kopplat till kommunens åtagande.

Helena Andersson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger en inblick i såväl informationssäkerhet och säkerhetsfrågor kopplade till nya krav såväl ur dataskyddsförordning som NIS-direktiv (Network- and Information Security) samt praktisk information om hur kommunen kan komma igång med arbetet.

När: Den 1 juni klockan 09.30-15.30.
Var: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.
Anmälan: Via vastkom.se senast den 25 maj.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad