VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKom satsar på digitalisering

VästKoms styrelse beslutade på tisdagen den 16 oktober att göra en satsning på digitaliseringsområdet under 2019-2020.

Satsningen går under beteckningen Kraftsamling VGR, vilket innebär att kommunerna kraftsamlar sig i utvecklingsarbetet tillsammans med VGR.

Satsningen innebär att VästKom rekryterar specialistkompetenser för att för kommunernas räkning kunna delta i och driva den nödvändiga digitala transformationen inom vård och omsorg.

För detta behöver ytterligare resurser rekryteras till kommunalförbunden i syfte att stödja kommunerna i förankring och att driva samverkansfrågor med VGR på såväl lokal, delregional som regional nivå samt i någon mån också på nationell nivå.

Satsningen finansieras genom användning av upparbetat överskott som kommunerna avsatt för länsgemensamt arbete med verksamhetsutveckling med stöd av IT (den så kallade sexkronan).

Kontakt Karl Fors

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad