VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Välkomna till en inspirationsdag i ämnet Continua och vikten av standards

Invånarna kan bli mera delaktiga i sin vård och omsorg.

En för alla parter gemensam infrastruktur baserad på gemensamma standards kan vara en viktig förutsättning för att underlätta utvecklingen av nya tjänster och arbetssätt.

I Danmark har man tagit fram en gemensam referensarkitektur byggd på internationella standards och Continua koncepten för att hämta och tillgängliggöra hälsodata.

I Norge är inriktningen att anamma det danska arbetet.

Effektiv och kvalitativ vård och omsorg på distans kräver nya arbetsmetoder och nya produkter. Vad gör vi i Sverige?

Vi har bjudit in Stockholmsstad, Inera, Helsedirektoratet och leverantören Telia att tala om standardisering och arbetssätt.

Dagen är även ett uppstartsmötet för de anmälda till arbetet att: ”Arbeta fram kravspecifikation och upphandla tillsynskameror och tillhörande mjukvara, enligt ramverket Continua”.

Mer information, anmälan och agenda hittar du här.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad