VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vad är ett e-arkiv

Tillsammans med en arbetsgrupp i GR har vi tagit fram ett utbildningsunderlag för att på ett enkelt sätt förklara vad ett e-arkiv är, samt att visa vilken nytta detta medför utifrån olika perspektiv.

Dokumenten hittar du på denna sidan

underlaget består av en powerpoint på 10 sidor samt en pdf-fil på 4 sidor med fördjupande information.

Tanken är att detta underlag skall kunna användas som stöd inom kommunen för att tydliggöra vikten av att e-arkiv blir ett prioriterat område inom e-förvaltning.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad