VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utveckling pågår - webbplats för systemkartläggning

Nu är arbetet igång med att skapa en webbplats för att förenkla samverkan utifrån kartläggning av IT-system.

systemkartan

Göteborgsregionen utvecklar en sajt för att kartlägga IT-system bland regionens kommuner för att förenkla och främja samverkan genom ex. Upphandling, utveckling och användning.

Webbplatsen ersätter tidigare enkätundersökning som senast genomfördes 2015. Från början var tanken att detta skulle inkluderas i deladigitalt.se men detta gick av olika skäl inte att genomföra.

På sajten ska man enkelt kunna se vilka system andra kommuner har (och den egna) för att genom olika funktioner hitta samverkansmöjligheter och för att göra erfarenhtesutbyte och dialog lite lättare.

Vill du ha mer information eller om du vill att din kommun kan vara med och testa sajten under utvecklingen kan ni kontakta:
johan.kjernald@goteborgsregionen.se

0733-615685

 

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad