VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utveckla verksamheten med processtöd

Hur arbetar kommunerna i Västra Götaland med processbaserad verksamhetsutveckling? Kan vi dra nytta av det arbete som redan gjorts? Vilket stöd behöver kommunerna för att förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av processutveckling?

Därför genomförs nu en enkel kartläggning över behov och möjligheter.

Besvara vår enkät. (det tar högst någon minut)

Från processkartläggning till processutveckling!

Många kommuner arbetar med processer i syfte att utveckla en effektiv förvaltning och öka kvalitet i de tjänster som tillhandahålls gentemot privatpersoner och företag.

Flöden fram till en nöjd mottagare går ofta tvärs över ansvars-, funktions och organisationsgränser. Mottagaren är sällan intresserade av hur kommunen är organiserad utan av resultatet av kommunens arbete.

Processledning behövs för att skapa, styra och utveckla processer.
Målet med processarbete är att tydliggöra vad, hur och av vem ett ärende behandlas i verksamheten och samtidigt säkerställa att det skapar värde för kunden på ett effektivt sätt.

Målet är också att tydliggöra, förenkla, förnya och förbättra verksamhetens processer och därmed öka kvaliteten och stödja en effektiv förvaltning.

  • Hur arbetar din kommun idag?
  • Vilket stöd behöver din kommun?
  • Vill du dela och ta del av processkartor?


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad