VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Tillgång till Internet för medarbetare, elever och privatpersoner

I VästKoms arbete med åtkomst av digitala resurser mellan kommuner och region har ett antal olika alternativ beaktats. Denna information kan ses som en nulägesbild som beskriver de möjligheter som kommunen kan ge medarbetare, elever och privatpersoner.

Omvärldsbild öppen tillgång till Internet

  • SKL beskrev under hösten 2013 hur kommuner kan erbjuda gratis Internet i sina lokaler. Detta klargör att Internet får förmedlas till besökare, osv. Ett antal kommuner i Sverige är redan på gång/klara med att förse sina invånare med öppet Internet. Bland dessa finns exempelvis Borås stad samt Trollhättans stad

  • VGR har tagit beslut i regionfullmäktige att erbjuda öppet Internet för besökande i sina lokaler

  • Väljer fler kommuner att tillhandahålla öppet Internet finns en vinst i att samverka genom att det öppna Internet som erbjuds har samma SSID, d.v.s. namn. Detta medför att besökaren ansluts automatiskt när en dator/telefon/läsplatta upptäcker ett sådant öppet Internet, oavsett om det är i olika kommuner. Ett exempel på gemensamt SSID är "Internet_VG"

Tillgång till Internet och resurser för utbildning

Det finns ett internationellt samarbete mellan utbildningsorganisationer där varje organisation ansvarar för sina egna användares rätt att logga in och få tillgång till Internet. Genom att organisationerna sedan kopplat sig samman så kan respektive organisations användare använda varandras nät, på olika platser. Denna samarbetslösning kallas för Eduroam och är en så kallad federation.

För närvarande kan enbart organisationer relaterade till utbildning medverka i Eduroam.

Fördelen med att vara med i Eduroam är att användaren (som då har en anknytning till utbildningssektorn), kan nå Internet och eventuellt interna resurser, från alla Eduroamplatser i världen. Eduroam har tidigare bara funnits tillgängligt för universitet och högskolor, men finns nu även för grund- och gymnasieskolor exempelvis som en del inom Skolfederation.

Via http://www.eduroam.se/ Länk till annan webbplats. ges mer information om vilka platser som förmedlar eduroam-nätet. Exempel på platser är: Högskolor, tågstationer, mm.

Möjligheter och konsekvenser

Ett utbyggt öppet Internet i offentliga organisationer medger Internetåtkomst för både privatpersoner och medarbetare. Detta kan ge en förenklad arbetssituation för medarbetarna och är en samhällsservice till privatpersoner.

Eduroam tillåter dessutom att gäster, vars hemorganisation är med i Eduroam, kan få access till Internet även där man eventuellt inte vill ha ett helt öppet Internet. Exempelvis i verksamheter som kan anses kräva högre grad av loggning, såsom skolor.
Detta utskick förmedlas enligt tidigare beslut av gruppen ALVG Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad