VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Tag chansen att öka dina kunskaper inom dels e-legitimation och dels informationssäkerhet

Anmäl dig omgående till dessa kostnasfria informationsdagar och öka dina kunskaper om två viktiga komponenter i utvecklingen av det digitala samhället. 

"Informationssäkerhet- ledningens ansvar" är den första i raden av tre utbildningar om informationssäkerhet. Målet är att öka kunskapen i ämnet.

Information om kommande kurser och konferenser hittar du här.

Välkomna!!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad