VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Smygstart av nytt verktyg för kartläggning av IT-system

Systemkartan.se är ett verktyg för att kartlägga och jämföra IT-system i kommunerna i syfte att underlätta samverkan inom upphandling, utveckling, integration och erfarenhetsutbyte.

Nu smygstartar systemkartan med inmatning av system. Ett flertal kommuner har redan börjat mata in system inför lansering senare i Mars. Vid vår tidigare kartläggning 2015 svarade 48 kommuner på enkäten. Resultatet av denna kartläggning användes flitigt och bidrog till ökad samverkan i länet. Denna gången har vi gjort det ännu lättare för er att kryssa i de system ni har eftersom upp till 10 personer per kommun kan hjälpas åt. Vid lansering i Mars kommer det att finnas många funktioner för att underlätta samverkan. Mer information om detta finns att läsa på Dela Digitalt Länk till annan webbplats.

Ett mail med information och instruktioner om hur ni börjar mata in system har skickats ut till er kommun. Om ni saknar detta eller vill veta mer är ni varmt välkomna att kontakta mig.

 

Vänliga hälsningar

Johan Kjernald

johan.kjernald@goteborgsregionen.se

0733-615685

systemkartekartcan

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad