VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Sluta faxa handlingar som finns tillgängliga via NPÖ

1 februari slutar NU-sjukvården att faxa handlingar till kommunerna, som finns tillgängliga i NPÖ (Nationell patientöversikt), i samband med samordnad vård- och omsorgsplanering.

Under 2017 pågick ett projekt där både kommuner, primärvård och regionen deltog. Genom en pilot mellan Uddevalla kommun och NU-sjukvården togs rutiner och arbetssätt fram. Projektet föll väl ut och ger nu möjlighet till ett bredare införande. Därför kommer NU-sjukvården nu att sluta faxa till kommunerna och målet är på sikt att även primärvården ska ingå.

Ett länsinförande planeras och rekrytering till detta uppdrag kommuniceras inom kort.

Under länken vastkom.se/fax Länk till annan webbplats. hittar du mer information såsom rutiner, rapporter, film från erfarenhetsdag mm. Där finns även kontaktuppgifter och möjlighet att ställa frågor.

 

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad