VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Självständighet inom morgondagens välfärd

SKL:s Beställargrupp välfärdsteknologi behöver hjälp att hitta invånare/ brukare/ personal (undersköterskor/ sjuksköterskor/ handläggare etc.) som har möjlighet att delta i en Workshop.

Dessa personer är viktiga deltagare för att bidra med kunskap kopplat till behov och självständighet. Workshopen kommer att genomföras 6-7 mars i syfte att fånga behov inför en planerad innovationsupphandling. RISE leder workshopen där även forskare, företag, kommunrepresentanter och invånare/ brukare/ personal/ användare deltar under två dagar.

Har ni frågor kontakta anna-maria.andersson@skelleftea.se.
Telefon 070-6232414

Mer information .

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad