VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Sista chansen! Anmäl dig till en dag om nationella självvärderings- och klassificeringsverktyg

Välkommen till en kostnadsfri informations- och inspirationsdag kring nationella självvärderings- och klassificeringsverktyg den 27 september

  • eBlomlådan - Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT
  • LIKA för skola och förskola  - it-tempen för skola och förskola
  • LIKA för socialtjänsten - it-tempen för socialtjänsten
  • KLASSA - Informationsklassning

Målgrupp: Kommunchefer, skolchefer, socialchefer, enhetschefer, rektorer, IT-chefer, IT-strateger, utvecklingsledare, informationssäkerhetsansvariga m.m

Till anmälan

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad