VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Seminarium kring erfarenheter och möjligheter att införa Digitala Trygghetslarm

Foto: Caretech

Runt om i Sverige pågår omfattande arbeten där fokus på digitala trygghetslarm med tillhörande tjänster öppnar upp för nya framtida innovativa trygghetskoncept.

Trygghetslarm är den första delen i kedjan av en ”hel digital larmkedja” vilket också ställer nya krav på samarbete i organisationen, flera aktörer från olika områden blir involverade. I Västra Götaland pågår fyra (4) olika projekt för Trygghetslarm där man tydligt ser skillnader och likheter vad respektive kommun behöver göra, förändra, ta i beaktning etc. Tekniken kring trygghetslarm har förändrats vilket betyder att gammal teknik fasas ut och ny teknik tar plats. Nu gäller det att hänga med. Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad