VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Se filmer från seminariet - EUs nya dataskyddsförordning

Nu finns även filmerna från senaste seminariet om EUs nya dataskyddsförordning publicerade. 

Intresset har varit stort kring semianrierna som lyft EUs dataskyddsförordning ur tre perspektiv. Filmerna som nu publicerats är från det sista seminariet med fokus på tekniska och verksamhetsmässiga åtgärder och möjligheter.

Ta del av samtliga seminariers material och filmer via länkarna.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad