VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans
- Hur går det?

I samverkans tecken samlade Västra Götalandsregionen, länets kommuner och Högskolan Väst drygt 60 deltagare till en konferensdag om införande av Skype-möte som mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering.

Konferensen inleddes av dagens moderator FoU-chef Sven Kylén. Katarina Amundsson informerade därefter om gemensam IT i Västra Götaland och bakgrunden till videomötesuppdraget. Samordnare Lena Ahrnstedt Olsson berättade om hur införandet genomförts och vilket resultat som nåtts under de 1,5 år hon haft uppdraget. Under dagen fick deltagarna även lyssna till erfarenheter av att använda Skype som mötesform från kommun och primärvård i Grästorp och från NU sjukvården.

Studenter från Informatikprogrammet på Högskolan Väst pressenterade tre examensarbeten om implementationsprocessen. Dessa presentationer uppskattades mycket av deltagarna på konferensen.

Dagen avslutades med diskussion där åhörarna ställde frågor och en engagerande och intressant diskussion följde.

Till höger på denna sida hittar du inbjudan med dagens program samt föreläsarnas presentationer. Studenternas examensarbeten kommer att publiceras här i sin helthet så snart det är möjligt.

Konferensen blev snabbt fullbokad och önskemål har kommit om ytterligare konferensdagar. Ha uppsikt för inbjudan till nya dagar under hösten 2016.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad