VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Samarbeta för en effektiv, säker och automatiserad hantering av klientmiljö

Välkommen till informationsträff: Möjlighet för kommuner att ansluta till nationell eKlient. OBS sista anmälningsdag den 11 oktober.

eKlient är ett samarbete mellan Sveriges landsting och kommuner. Sedan 2013 använder Västra Götalandsregionen en gemensam klientmiljö och idag är 15 landsting och 8 kommuner anslutna vilka sammanlagt hanterar ca 245 000 PC klienter. Inom kort ansluter ytterligare 4 kommuner.

eKlient syftar till att gemensamt ta fram standarder och att utveckla verktyg och tekniska lösningar för att möjliggöra en effektiv, säker och automatiserad hantering av klientmiljö. eKlient är en icke-kommersiell verksamhet med Västra Götalandsregionen som huvudman. Kostnaden för förvaltning och utveckling delas av alla som använder plattformen.

Lösningarna bygger på en gemensamt framtagen teknisk plattform där deltagare i samarbetet till en låg avgift kan ta del av alla verktyg, programkonfigureringar, tester, dokumentation, instruktioner, utbildningsmaterial, applikationspaket med mera som tas fram. Utvecklingsarbetet leds av utvalda experter, utnyttjar vedertagna standarder och god branschpraxis samt bygger på den senaste tekniken.

För att beskriva vad eKlient är och ge möjlighet till frågor anordnas en heldags informationsträff speciellt riktad mot kommunerna i västra Sverige. Datum är satt till 20 oktober 2016 kl 10 – 15 och plats är Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Träffen är kostnadsfri och fika samt lunch ingår.

För mer information om eKlient, besök gärna www.eklient.it Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Strategisk nivå.

Vänligen bekräfta ert intresse av att medverka senast 2016-10-11 till: sebastian.maj@eklient.it

Vid frågor och funderingar ring kommunsamordnare:
Sebastian Maj på 070-668 04 90


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad