VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Resultat från e-arkivutbildningar

I Juni månad genomfördes tre utbildningsdagar med fokus på dokumenthantering och e-arkiv. Intresset för dessa utbildningar var högt.

Vi har nu sammanställt den återkoppling som vi fått genom utvärderingar efter varje tillfälle. Överlag har deltagarna varit mycket positiva till utbildningarna med ett innehåll som väl motsvarade förväntningarna.

Dokumentation från dagarna hittar du på följande länk

Följande kommuner deltog på utbildningen:

 

karta

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad