VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Remiss välfärdsteknik

Strax före sommaren godkändes förstudien om möjlig drift- och utförarorganisation för välfärdsteknik. Möjlighet finns nu att komma med synpunkter, enskilt eller gemensamt. Synpunkter på underlaget lämnas senast den 13 oktober.

Läs mer på "drift- och utförarorganisation välfärdsteknik"

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad