VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Regional strukturerad omvärldsbevakning

Västkom har skapat en regional strukturerad omvärldsbevakning i syfte att stödja kommunerna i regionen i det strategiska planeringsarbetet för pågående och kommande initiativ kopplat till digitalisering.

Omvärldsbevakningen bygger på ett arbete som genomförs av Inera som tagit fram en nationell omvärldsbevakning.

Läs mer och ladda ner filen här

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad